Preskočiť na obsah

Fotogaléria

Letecké pohľady na obec

Športový deň Tušičanov 2012

Ples Tušičanov 2013

Športový deň Tušičanov 2013

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice

Slávnostné otvorenie stavby „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce

Stretnutie vo veci povolenia na dočasné užívanie vodnej stavby

Stretnutie k prevádzkovaniu infraštrukturálneho majetku obce

Športový deň Tušičanov 2015

Mikuláš 2015

Logo ŠFM a ÚV

Športový deň Tušičanov 2016

Otvorenie multifunkčného ihriska

Medzinárodná konferencia

Slávnostné ukončenie projektu

Stretnutie starších Tušičanov 2017

Fašiangový ples Tušičanov 2017

Športový deň Tušičanov 2017

Mikuláš 2017

Stretnutie starších Tušičanov 2018

Športové popoludnie pre deti a dospelých 2018

Stretnutie starších občanov 2019

Športové popoludnie pre deti a dospelých 2019

Stavanie Mája 2022