Preskočiť na obsah

Evidencia stavieb

URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

– žiadosť o pridelenie súpisného čísla (dostupné na stránke www.obectusice.sk – Tlačivá)

– kópiu geometrického plánu spolu s kópiou zamerania adresného bodu (podľa zákona č. 125/2015, platného od 1.7.2015)

– kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti

– doklad preukazujúci vlastníctvo

Občan následne obdrží Oznámenie o pridelení súpisného čísla, ktoré následne je nutné zaniesť na Katastrálny úrad Michalovce. 

ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA:

Potrebné dokumenty: 

– žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy (dostupné na stránke www.obectusice.sk – Tlačivá)

– rozhodnutie o odstránení stavby alebo doklad o odstránení stavby

– doklad preukazujúci vlastníctvo

V oboch prípadoch je lehota na vybavenie 30 dní.