Preskočiť na obsah

VZN č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Tušice