VZN č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Tušice

Zverejnené
19. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy