Preskočiť na obsah

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady