Preskočiť na obsah

Zmluva o bežnom účte na dotáciu

Zverejnené
9. decembra 2022
Kategória

Otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a. s., pre depozitné produkty,
Bežný účet má charakter osobitného účtu, ktorý je určený výlučne na príjem dotácií z prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo z prostriedkov z fondov Európskej Únie v súvislosti s projektom „Vodovodná sieť Obce Tušice“, a na použitie týchto dotácií na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 02/12/2022
Dátum podpísania: 6. decembra 2022
Začiatok účinnosti: 6. decembra 2022
Koniec účinnosti:
Suma s DPH:
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Tušice
Objednávateľ - Sídlo: Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves
Objednávateľ - IČO: 00325911
Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 31320155
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy