Preskočiť na obsah

Poplatok za komunálny odpad na rok 2024

Zverejnené 20.3.2024.

Kategória

Poplatok za komunálny odpad je potrebné uhradiť do 31.3.2024, nakoľko od 1.4.2024 začne vývoz podľa nálepky platnej pre rok 2024.

V prípade, že Vám rozhodnutie nebolo doručené, je potrebné si ho osobne vyzdvihnúť na OcÚ.

Forma úhrady poplatkov:

 • Internetbankingom, resp. prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke
  Bankové spojenie pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov:
  Banka:   Prima banka, a. s.
  Číslo účtu:   SK60 5600 0000 0042 0547 3002
  BIC/SWIFT:   KOMASK2X
  Variabilný symbol:  uvedený v Rozhodnutí (číslo rozhodnutia)
  Konštantný symbol: 0558
 • v Pokladni OcÚ.

V prípade úhrady poplatku za komunálny odpad cez bankový účet, je potrebné si vyzdvihnúť nálepku na KUKA nádobu na OcÚ v čase úradných hodín.